Skladování, logistika, distribuce

Nedílnou součástí námi nabízeného servisu je skladování, logistika, distribuce a bezchybná koordinace.

Standardním servisem v této oblasti je

  • skladování a distribuce POSM, prezentačních materiálů, vzorků, dárků a dalších produktů podporujících prodej
  • skladování promo stánků a jejich přesuny na plánovaná místa prodejních aktivit
  • pohyb materiálů mezi obchodními jednotkami nebo k obchodním zástupcům v oblasti regionů České a Slovenské republiky
  • individuální dohodnuté skladování a závozy do zemí EU